Πιπεράκια Πελοποννήσου

Με καταγωγή από την όμορφη Πελοπόννησο το πιπεράκι αυτό διαφέρει ως προς το σχήμα του από το μακεδονικό άλλα ταυτίζεται στην πλούσια γεύση.

Συσκευασία
Καθαρό βάρος
Στραγγ/μένο βάρος
Τεμ/Χαρτοκιβώτιο
Ανά παλέτα
Κωδικός
Σακούλα 15,5x23,5cm 650gr 350gr 12 576 01.001.025