Αμπελόφυλλα

Αμπελόφυλλα έτοιμα για χρήση για παρασκευή παραδοσιακών ντολμάδων ή για διάφορες άλλες χρήσεις.

Συσκευασία
Καθαρό βάρος
Στραγγ/μένο βάρος
Τεμ/Χαρτοκιβώτιο
Ανά παλέτα
Κωδικός
Γυάλινο Βάζο 500ml 420gr 240gr 12 1344 01.005.003
Μεταλλικό Δοχείο 10lt 9kg 6kg 90 01.005.002
Πλαστικό Δοχείο 10lt 9kg 7kg 60 01.005.001