Αμπελόφυλλα

Αμπελόφυλλα έτοιμα για χρήση για παρασκευή παραδοσιακών ντολμάδων ή για διάφορες άλλες χρήσεις.

Συσκευασία
Καθαρό βάρος
Στραγγ/μένο βάρος
Τεμ/Χαρτοκιβώτιο
Ανά παλέτα
Κωδικός
Γυάλινο Βάζο 500ml 420gr 240gr 12 1344 01.005.003
Γυάλινο Βάζο 1000ml 920gr 480gr 12 672 01.005.010
Μεταλλικό Δοχείο 10lt 9kg 6kg 90 01.005.002
Πλαστικό Δοχείο 10lt 9kg 7kg 60 01.005.001