Αμπελόφυλλα

Αμπελόφυλλα έτοιμα για χρήση για παρασκευή παραδοσιακών ντολμάδων ή για διάφορες άλλες χρήσεις.

Συσκευασία
Καθαρό βάρος
Στραγγ/μένο βάρος
Τεμ / Χαρτοκιβώτιο
Ανά παλέτα
Κωδικός
Γυάλινο Βάζο 500ml 420gr 240gr 12 1344 12.005.000